Πατήστε σε μια τιμή για να προσθέσετε επιλογή
Φραγμένο
({{getLine(game)}})
Ημερομηνία Έναρξης: {{coupon.events[game.eventId].start|date:'dd.MM.yyyy HH:mm'}}
LIVE
Σκορ: {{coupon.events[game.eventId].score[0]}}-{{coupon.events[game.eventId].score[1]}} Κόρνερ:{{coupon.events[game.eventId].corners[0]}}:{{coupon.events[game.eventId].corners[1]}} redCards:{{coupon.events[game.eventId].redCards[0]}}:{{coupon.events[game.eventId].redCards[1]}} yellowCards:{{coupon.events[game.eventId].yellowCards[0]}}:{{coupon.events[game.eventId].yellowCards[1]}} penalties:{{coupon.events[game.eventId].penalties[0]}}:{{coupon.events[game.eventId].penalties[1]}}  Π{{coupon.events[game.eventId].current_part}}   {{coupon.events[game.eventId].time}}'  Σ{{coupon.events[game.eventId].current_part}}
Διπλοπληρωμένη
Μονά: {{coupon.sum_odds|number:2}}
Φόρος:
Κόστος:
Επιστρέφει:
{{coupon.details.length}}x
Διπλά: Τριπλά: {{coupon.details.length}} Επιλογές:
Φόρος:
Κόστος:
Επιστρέφει:
Μπόνους: {{getBonus()|number:2}}
Επιστροφή με μπόνους: {{getSumWin()+getBonus()|number:2}}
1x
Διπλά
Τριπλά
{{combo.id}} Επιλογές
Κόστος:
Φόρος:
Επιστρέφει:
{{combo.games.length}}x
Φόρος:
Κόστος:
Επιστρέφει:
Μπόνους: {{getBonus()|number:2}}
Επιστροφή με μπόνους: {{getSumWin()+getBonus()|number:2}}
{{coupon.dp}}x
Κόστος:
Φόρος:
Πιθανά Κέρδη:
Διπλοπληρωμένη
Ενιαίο στοίχημα
Πολλαπλά στοιχήματα
Σύστημα
Πρόβλεψη: ({{getLine(game)}})
Απόδοση:
Δέν έχετε διαθέσιμα στοιχήματα για CashOut!
ID: {{coupon.id}}
Διπλοπληρωμένη Μονό Πολλαπλό Σύστημα
Φραγμένο
({{getLine(game)}})
GOAL
Ημερομηνία Έναρξης: 
LIVE
Σκορ:{{ game.match.score[0] }}:{{ game.match.score[1] }} Κόρνερ:{{ game.match.corners[0] }}:{{ game.match.corners[1] }} redCards:{{ game.match.redCards[0] }}:{{ game.match.redCards[1] }} yellowCards:{{ game.match.yellowCards[0] }}:{{ game.match.yellowCards[1] }} penalties:{{ game.match.penalties[0] }}:{{ game.match.penalties[1] }}  Π{{game.match.current_part}}  {{game.match.time}}' Σ{{game.match.current_part}}
Suspended
Τελικό Σκορ:  {{game.match.score[0]}}:{{game.match.score[1]}} Finished Final Corners: {{game.match.corners[0]}}:{{game.match.corners[1]}} Finished Final Red Cards: {{game.match.redCards[0]}}:{{game.match.redCards[1]}} Finished Final Yellow Cards: {{game.match.yellowCards[0]}}:{{game.match.yellowCards[1]}} Finished Final Penalties: {{game.match.penalties[0]}}:{{game.match.penalties[1]}} Finished
Blocked
Τρέχων Απόδοση:
Παίχτηκε: {{game.snapshot.time}}' Σ{{game.snapshot.part.substr(0,1)}} - Π{{game.snapshot.part.substr(0,1)}} - Σκορ: {{ game.snapshot.score }} - Κόρνερ: {{ game.snapshot.corners }} - Yellow Cards: {{ game.snapshot.yellowCards }} - Red Cards: {{ game.snapshot.redCards }} - Penalties: {{ game.snapshot.penalties }}
Ποσό στοίχ.:
{{coupon.bet|number:2}}
Πιθ.Κέρδη:
{{coupon.sum_to_win|number:2}}
Στήλες:
{{system.col}}: {{system.comb}} x {{system.bet}} = {{system.sum}}
Επιλέξτε πόσα να εξαργυρώσετε